מנשה 2 שלב ב - טיפול קדם וטיפול בבוצה

מועצה אזורית מנשה

 

  מכרז 0014-20/12-3854 - טיפול קדם לשפכים וטיפול בבוצה - מט"ש מנשה 2 

* תנאי סף: קבלנים העונים על הכישורים כמפורט במכרז ורשומים בפנקס
  הקבלנים
  בענף ראשי בניה (סימול 100) בסיווג כספי ג-2
  ובענף ראשי ביוב ניקוז ומים (סימול 500) בסיווג כספי ב- 2 לפחות.
* סיור קבלנים ביום שלישי 31/07/12 בשעה 09:30, יציאה מבנין המועצה
  האזורית. ההשתתפות בסיור הנה חובה למי שלא השתתף בסיור הראשון.
* את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 6,000 ₪ (שלא יוחזרו)
  במשרדי המועצה האזורית מנשה
* מסמכי המכרז המוצגים באתר האינטרנט הינם לעיון בלבד.

- לצפיה במסמכי המכרז לחץ כאן -
 

About Ad-Bar
מערכת ניהול פרוייקטים
Sites
Ad-Bar HomePage
                                                                         אד-בר יועצים בע"מ
                    סניף פתח תקוה: מוטה גור 4, קומה 11 (מתחם ריג'ס) פתח תקווה
         סניף הזורעים: מושב הזורעים דואר נע גליל תחתון 15205
                            טלפון: 04-6732389, פקס: 04-6731392 E-mail:adbar@adbar.co.il