• Admin

מכרז מס' 01-19 מט"ש עירון - אספקת מכשור ופיקוח על התקנתו והרצתו

תאגיד מי עירון בע"מ והמועצה האזורית מנשה מזמינים בזאת הצעות לאספקת מכשור ופיקוח על התקנתו וחיבורו למערכת הבקרה במתקן טיהור שפכים עירון, הכולל: דוגמים אוטומטיים, מד PH ,מד מוליכות, מדי ORP ,מדי מוצקים, מדי אולטראסוניים, מדי מדידת אמוניה, מדי עכירות, מערכת חיטוי קולחין מושלמת ומדחסי אויר.


לוח זמנים:

הגשה - לא יאוחר מיום 19/5/21 בשעה 12:00


קבצים מצורפים:

חוברת המכרז

כתב כמויות

93 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מכרז 06/2019 - אספקת מכשור ומערכת חיטוי, אספקת מערבלים , תכנון ואספקה של מערכת עירבול לבריכת וויסות

תאגיד מי עירון בע"מ והמועצה האזורית מנשה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח מ.א מנשה בע"מ מזמינים בזאת הצעות ל: 1. אספקת מכשור ומערכת לחיטוי הקולחים במתקן טיהור שפכים עירון, הכולל: דוגמים אוטומטיים, מד PH,

04-6732389

04-6731392

המברג 1 טבריה עלית