• Admin

מכרז מס' 02-19 - מערכות פוטו וולטאיות למאגרים

מכרז פומבי מס' 002-19

לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה,

התקנה, אישור, חיבור, תפעול ותחזוקה

של מתקנים סולאריים לייצור חשמל

בטכנולוגיה פוטו וולטאית (PV)

במאגריםלוח זמנים:סיור מציעים - 30/4/19 (יום שלישי) בשעה 11:00


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 12/5/19 (יום ראשון) בשעה 15:00


מועד קובע להגשת הצעות - 21/5/19 (יום שלישי) בשעה 12:00מסמכים:

1. חוברת המכרז

84 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מכרז 06/2019 - אספקת מכשור ומערכת חיטוי, אספקת מערבלים , תכנון ואספקה של מערכת עירבול לבריכת וויסות

תאגיד מי עירון בע"מ והמועצה האזורית מנשה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח מ.א מנשה בע"מ מזמינים בזאת הצעות ל: 1. אספקת מכשור ומערכת לחיטוי הקולחים במתקן טיהור שפכים עירון, הכולל: דוגמים אוטומטיים, מד PH,

04-6732389

04-6731392

המברג 1 טבריה עלית