top of page

חברת אד-בר יועצים שמה לה למטרה לשפר ולייעל את תהליכי העבודה בפרויקטים אותה היא מנהלת.

לטובת שיפור העבודה, עושה החברה שימוש ב MAXIT - מערכת אינטרנטית לניהול פרויקטים של חברת MAXWEB.

המערכת מאפשרת לבצע ניהול פרויקטים זמן אמת, מכל מקום ובכל זמן. המערכת מאפשרת למזמיני העבודה ולמנהלי הפרויקטים שלנו קבלת דיווחים מהשטח על התקדמות הפרויקטים וכן ריכוז כלל המידע הפרויקטלי במקום אחד.

העבודה דרך מערכת ממוחשבת אינטרנטית מייצרת לנו ולמזמין העבודה שקיפות מלאה בנעשה בפרויקט באופן יומיומי ללא צורך בתיווך המידע ע"י הגורמים השונים בפרויקט.

logo2layers clean 100pxl.jpg
bottom of page