top of page

תשתיות מים וביוב

 • פרויקטים נוספים:

  • מט"ש לבנים

  • מט"ש בית שאן

  • מט"ש גליל תחתון

  • מט"ש כפר חיטים

 • ניהול ופיקוח על הקמת עשרות תחנות שאיבה לביוב אזוריות ומקומיות.​

 • ניהול ופיקוח על הקמת קווי מים וביוב

תחבורה

פיתוח שכונות מגורים

סביבה

בשנים 2011 - 2017 ניהלה חברת אד-בר עבור המשרד להגנת הסביבה פרויקט ייחודי ברמה עולמית לניקוי קרקעות המזוהמות באסבסט פריך .

במסגרת הפרויקט נוקו 342 אתרים בשטחים פרטיים וציבוריים באזור נהריה, מטה אשר ומזרעה.

עלות הפרויקט כ -  325 מיליון ש"ח.

בניה ציבורית ומסחרית

תשתיות מים וביוב
בניה ציבורית ומסחרית
תחבורה
פיתוח שכונות מגורים
סביבה
bottom of page